Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Album przyjaźni! Smartfon, kamera i mikrofon narzędziami integracji?

 

Wakacyjne warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z Ukrainy i Polski - trwa rekrutacja. Czeka ich 10 dni spotkań i integracji. Zajęcia z dziennikarzami i artystami. Spotkania z wolontariuszami, interesującymi ludźmi i pasjonatami sprawiającymi, że świat wokół nas staje się lepszy, ciekawszy, przyjaźniejszy. Do tego zwiedzanie Lublina, wycieczki w najciekawsze miejsca Lubelszczyzny, ale też wypoczynek i dobra zabawa. To plan dla blisko 40-osobowej grupy młodzieży z Polski i Ukrainy, która w dniach 6–16 sierpnia weźmie udział w wakacyjnym obozie wymiany młodzieży organizowanym przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w Lublinie.

 

Uczestnicy obozu w trakcie zajęć, warsztatów i spotkań, będą poszukiwać wspólnych elementów polskiej i ukraińskiej kultury, historii, obyczajów i kuchni, które – pomimo różnic historycznych i narodowościowych – nadal łączą obydwa narody. Efektem warsztatów będzie multimedialny „Album przyjaźni” – wyjątkowa pamiątka przygotowana podczas zajęć dziennikarskich, z pogranicza filmu, reportażu radiowego oraz fotografii.

W spotkaniu weźmie udział młodzież z ukraińskiego miasta Summy (wschodnia Ukraina) oraz grupa polskiej młodzieży. Adresatami warsztatów są młodzi ludzie w wieku 16–18 lat, otwarci na świat i nowe znajomości, chętnie podejmujący nowe wyzwania i zainteresowani działaniami w międzynarodowych zespołach. Mający smartfony i nie wahający się ich użyć.*

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą zgłaszać swój udział, wypełniając INTERNETOWY FORMULARZ w terminie do 26 lipca br. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o kwalifikacji zdecyduje Organizator – Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. O zakwalifikowaniu się uczestnicy zostaną poinformowani do 28 lipca. Koszt udziału w warsztatach to 50 PLN, które stanowi fundusz solidarnościowy.

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej pokrywa koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników wydarzenia. Zapewnia też opiekę wychowawców i tłumaczenie polsko-ukraińskie.

Obóz jest organizowany w ramach projektu „Polsko-ukraiński album przyjaźni” współfinansowanego ze środków programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” Narodowego Centrum Kultury. Patronat honorowy objął Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Partnerami wydarzenia są: Centrum Wolontariatu w Lublinie i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Patronem medialnym jest radio eR.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w obozie udziela Anna Zbiciak, Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, tel. 81 534 26 52, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

* posiadanie smartfonów nie jest obligatoryjne, nie mniej mogą one być przydatne podczas rejestracji video i foto materiałów dziennikarskich

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator