Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Betlejem w Brześciu

Kilkaset rodzin czeczeńskich od wielu miesięcy próbuje przedostać się do Polski i poprosić o status uchodźcy. Pomimo podpisania konwencji genewskiej, polskie służby graniczne zawracają ich z granicy. Niektóre rodziny podejmowały już 30 i 40 prób. Są to rodziny wielodzietne, ich ojcom grożą w przypadku powrotu do Czeczenii tortury, więzienie lub nawet śmierć. Wszystko z powodu przynależności do ugrupowań sprzeciwiających się prezydentowi Kadyrowowi lub z powodu odmowy służby wojskowej w batalionach wysyłanych do walki w Donbasie. Podczas, gdy Polacy zasiądą do wigilijnych stołów, oni nadal będą szukać dla siebie miejsca.


Obecnie na dworcu kolejowym w Brześciu koczuje kilkanaście rodzin, w jednej jest siedmioro małych dzieci, w innych czworo, troje, w niektórych po dwoje. Nie mają już pieniędzy na wynajmowanie mieszkań, z trudem zdobywają żywność, nie mają tam możliwości zadbania o higienę. W międzyczasie nasila się akcja białoruskiej milicji, uchodźcom wbija się wpis o skróceniu pobytu na Białorusi, co skutkuje deportacją i rosnącym niebezpieczeństwem aresztowania po powrocie do Czeczenii.
Przedstawiciele naszego środowiska odwiedzili w ostatni weekend rodziny na dworcu w Brześciu oraz inne, przebywające w wynajętych pokoikach, gdzie zwykle w jednej izbie gnieździ się po kilka osób.


Chcielibyśmy w najbliższym czasie wysłać delegację z pomocą dla tych rodzin. Z zebranych funduszy zamierzamy zakupić najpilniejsze rzeczy:

- żywność dla kilkudziesięciu rodzin,
- środki higieniczne,
- lekarstwa, szczególnie dla dzieci,
- bilety kolejowe, które umożliwią ponowne staranie się o wjazd do Polski.

Wspomniane rodziny nie potrzebują ubrań, są w nie zaopatrzeni. W Brześciu można bez problemu zakupić żywność, lekarstwa i środki higieniczne (ceny równe polskim lub niższe), dlatego nie organizujemy zbiórki produktów ale zbiórkę funduszy.
Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia Solidarności Globalnej
36 1240 1503 1111 0010 1529 8952
Bank Pekao SA Odział w Lublinie V ul. Królewska 1, 20-109 Lublin
z dopiskiem „Brześć”.
Licząc na waszą ofiarność, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okażą wrażliwość i solidarność.

 

Last Updated (Friday, 23 December 2016 08:45)

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator