Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Paradoksy Białorusi. Spotkanie z Leszkiem Szerepką

Spojrzeniu na współczesną Białoruś i próbie zrozumienia tego pełnego paradoksów kraju, poświęcone było zorganizowane 28 lutego spotkanie z p. Leszkiem Szerepką, dyplomatą, historykiem, ambasadorem RP na Białorusi (2011 – 2015), autorem książki „Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora”.

Białoruś, mimo bliskiego położenia, jest wciąż mało znana Polakom. W opinii społecznej dominują uogólnienia, które sprowadzają to państwo do zacofanego, w większości wiejskiego, rządzonego przez prezydenta Łukaszenkę, zakątka Europy. Oparty na faktach wizerunek kraju jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany. Ponad 77% mieszkańców zamieszkuje miasta, a typowa wieś białoruska stopniowo zanika. W krajobrazie, oprócz lasów, zaobserwować można liczne fabryki i budynki przemysłowe. Białoruś była bardzo intensywnie rozwijającą się republiką ZSRR. Załamanie gospodarki nastąpiło dopiero w 1991 i od tamtej pory obserwuje się kryzys w wielu obszarach funkcjonowania państwa. Do innych problemów zaliczyć można brak wolności słowa i represje, których doświadczają środowiska opozycyjne.


P. Szerepka zarówno w swojej książce, jak i podczas spotkania, w sposób obiektywny wyjaśnił realia panujące na Białorusi. Jest to szczególnie ważne dla nas, ze względu na sąsiedztwo Polski i Białorusi: „O sąsiednich krajach wiedza powinna być gruntowna i w miarę powszechna, gdyż tylko to może nas uchronić przed koniunkturalną błędną polityką.”(L. Szerepka „Oblicza Białorusi”).
Dziękujemy za spotkanie i zachęcamy do lektury książki „Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora”.

Na kolejne spotkanie na temat spraw ważnych dotyczących świata zapraszamy 21 marca 2017 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu +48 515 447 779

Foto Łukasz Halczak

Last Updated (Wednesday, 15 March 2017 16:25)

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator