Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

KOLOKWIUM SOLIDARNOŚCI GLOBALNEJ

Historia i podstawy solidarności, istota współczesnych konfliktów zbrojnych, zagadnienia związane z wolontariatem, w tym sens i motywacja do pomagania, to główne tematy szkolenia, które odbyło się w dniach 6-7 maja w Domu Spotkania w Dąbrowicy. Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w działania Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

„Nigdy nie może być elementem troski o najbliższych obojętność wobec problemów innych, bardziej potrzebujących”. Tak mówił ks. prof. Andrzej Szostek pierwszego dnia szkolenia. W swojej wypowiedzi sięgnął do podstaw pojęcia solidarności cytując za Karolem Wojtyłą: Postawa solidarności jest „naturalną" konsekwencją faktu, że człowiek bytuje i działa wspólnie z innymi. Jest też podstawą wspólnoty, w której dobro wspólne prawidłowo warunkuje i wyzwala uczestnictwo, uczestnictwo zaś prawidłowo służy dobru wspólnemu, wspiera je i urzeczywistnia. Solidarność oznacza stałą gotowość do przyjmowania i realizowania takiej części, jaka każdemu przypada w udziale z tej racji, że jest członkiem określonej wspólnoty (…) Mocą tej postawy człowiek znajduje spełnienie siebie w dopełnianiu innych.” (K. Wojtyła „Osoba i czyn”)
Ks. prof. Szostek podkreślił, że istotą solidarności jest kredyt zaufania w ludzkie dobro, a jej przeciwieństwem jest nieufność. To bardzo ważne słowa biorąc pod uwagę fakt, że obecnie ma miejsce duży kryzys solidarności międzyludzkiej, a w zamian nasila się postawa obojętności. Trzeba głęboko zastanowić się nad jakością naszych relacji w najbliższym otoczeniu oraz w odniesieniu do problemów globalnych i „docenić wartość powolnego budowania, a nie walki”. To zadanie dla każdego człowieka i wyraz troski o pokój na świecie, który jest naszą wspólną sprawą.

Kolejnym wyznacznikiem obecnych czasów jest bardzo niestabilna sytuacja na arenie międzynarodowej (m.in. wojna na Ukrainie, w Syrii). Próbie zrozumienia zachodzących między różnymi państwami procesów poświęcony był ciekawy wykład prof. Marka Pietrasia na temat konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie.

Weekendowe spotkanie był to także czas na zaplanowanie najbliższych inicjatyw solidarnościowych, odpowiadających na konkretne i aktualne problemy m.in. na Kubie, w Gruzji i na Białorusi.
Mamy nadzieję, że słowa skierowane do nas przez zaproszonych gości, ekspertów, konsultacje i rozmowy oraz wspólnie spędzony czas zaowocują nowymi, dobrymi projektami solidarności globalnej. Potrzeb jest bardzo dużo i nadal aktualny jest apel Jana Pawła II: "Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na inny sposób. Na różnych miejscach bowiem cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje jego obecności, jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności."

Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Solidarni. Rozwój wolontariatu narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Last Updated (Thursday, 25 May 2017 06:50)

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator