Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej ma nowe władze. Ich wyboru dokonano podczas  Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca bieżącego roku.  Zanim zmieniono władze, przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata 2015-2016 i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.


Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, nowy Zarząd składający się z 5 członków na pierwszym posiedzeniu  rozdzielił między siebie funkcje. Prezesem na kolejną dwuletnią kadencję pozostała  Renata Dobrzyńska, Zastępcą prezesa wybrano Ewę Pankiewicz, Skarbnikiem Karolinę Wychowaniak, funkcja Sekretarza przypadła Annie Opasiak, a Członkiem zarządu została Barbara Cholewa.

Zmienił się również skład  Komisji Rewizyjnej.  Jej przewodniczącym została Bogumiła Pazur, a członkami Agnieszka Jargiło i Magdalena Michocka -Babiuk.

Członkowie Stowarzyszenia serdecznie dziękują za dotychczasową pracę ustępującemu Zarządowi – w szczególności Tomaszowi Danielewiczowi, Kindze Wciseł i Jakubowi Kołodyńskiemu.

 

Last Updated (Sunday, 02 July 2017 09:19)

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator