Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zainteresowanych włączeniem się w działania prowadzone przez nasze Stowarzyszenie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 listopada 2017 (poniedziałek) o godzinie 19:00 w Centrum Wolontariatu przy ul. Głębokiej 17.

Poszukujemy wolontariuszy m.in. do następujących działań:

· realizacja projektów lokalnych (organizacja wydarzeń promujących wiedzę na temat sytuacji na świecie i postawę
solidarności wobec ludzi potrzebujących, w tym spotkania z gośćmi, zajęcia edukacyjne, happeningi),

· pomoc w organizacji wolontariatu m.in. na Białorusi, Ukrainie, Kubie, w Gruzji,

· pozyskiwanie funduszy na działania międzynarodowe,

· tłumaczenia,

· przygotowywanie artykułów i materiałów graficznych dotyczących podejmowanych inicjatyw.


Projekt „Solidarni. Rozwój wolontariatu narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego” jest współfinansowany
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator