Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Dzień kubański

Poznawanie kultury, tradycji, geografii Kuby, ale przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie dlaczego i jaka pomoc potrzebna jest Kubańczykom, złożyły się na edukacyjną grę terenową, którą zorganizowaliśmy wczoraj w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Skrzydła”.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób. Miały one okazję zdobyć wiedzę na temat działań międzynarodowych podejmowanych przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej i wysłuchać relacji wolontariuszy zaangażowanych w działania na Kubie. Odwiedziły także cztery stoiska, na których wykonywały zadania mające na celu przybliżenie realiów, w jakich na co dzień funkcjonują Kubańczycy. Najważniejszym punktem było wspólne zastanowienie się nad znaczeniem słowa „solidarność” i próba wypracowania pomysłów wsparcia ludzi, którym z różnych powodów żyje się trudniej.

 Zorganizowane zajęcia wpisały się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, który w tym roku przebiega pod hasłem „Przyszłość świata zależy od na!”. Mamy nadzieję, że udało się zachęcić uczestników do interesowania się sytuacją i problemami ludzi żyjących w innych krajach, co w przyszłości być może zaowocuje podjęciem konkretnych działań solidarnościowych.

Projekt „Horyzont Solidarności. Rozwój wolontariatu jako ścieżka budowania społeczeństwa obywatelskiego” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator