SOLIDARNI - nowy projekt SSG

 

Projekt ma służyć podniesieniu świadomości i przybliżeniu społeczności lokalnej sytuacji i problemów globalnych. Stworzy możliwość zdobywania wiedzy o sytuacji na świecie, umożliwi włączanie się w różny sposób w działania solidarnościowe, będzie poszerzał wiedzę w zakresie działań obywatelskich i wolontariatu.

W ramach swoich działań grupa wolontariuszy stowarzyszenia będzie podejmowała tematykę najbardziej aktualnych problemów globalnych, dotykających również Polaków i wymagających działań w duchu solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej, np. uchodźstwo, prześladowanie chrześcijan, terroryzm, współczesne dyktatury, czy konflikty zbrojne.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych nigdy w historii ludzkości tak wiele osób nie było w potrzebie. Szacuje się, że na początku 2015 roku liczba osób, którym powinna zostać udzielona pomoc przekroczyła 80 mln w 22 państwach. Z kolei według badań dostępnych na stronie www.polskapomoc.gov.pl, przeprowadzonych w 2015 r. w społeczeństwie polskim maleje procent osób, które popierają działania na rzecz państw biedniejszych. 65 % uważa, że Polska powinna aktywnie wspomagać kraje słabiej rozwinięte, podczas gdy w roku ubiegłym odnotowano poparcie rzędu 71 %. Jedna trzecia badanych deklarowała, że w ciągu ostatnich 2­3 miesięcy poprzedzających badanie, zetknęli się z informacjami o pomocy Polski dla innych krajów. Nie słyszało o tym dwie trzecie osób.

Niski poziom wiedzy o pomocy rozwojowej wśród Polaków wynikać może również z faktu braku odpowiednich informacji na ten temat w przestrzeni publicznej. Poprawie tej sytuacji mają służyć przygotowywane w ramach projektu audycje radiowe. Dostępne także tutaj.

 

Zapraszamy do słuchania na bieżąco przygotowywanych audycji oraz do uczestnictwa w spotkaniach otwartych. Informacje o wydarzeniach w ramach projektu publikowane są na stronie internetowej stowarzyszenia oraz profilu FB (https://www.facebook.com/StowarzyszenieSolidarnosciGlobalnej/)

Last Updated (Friday, 05 May 2017 09:45)