CZY POLSKA JEST DZIŚ BEZPIECZNA?

 

Gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku, w latach 2010 – 2015 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, profesor w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalista w zakresie polityki i bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, obronności oraz strategicznego zarządzania bezpieczeństwem. Autor licznych publikacji na temat wojska, obronności, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zarządzania kryzysowego, m.in. „Bezpieczeństwo narodowe i obronność Rzeczypospolitej Polskiej” (1996), „Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku” (2006), „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata” (2016).

Last Updated (Tuesday, 13 June 2017 07:00)