ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Poszukujemy wolontariuszy m.in. do następujących działań:

· realizacja projektów lokalnych (organizacja wydarzeń promujących wiedzę na temat sytuacji na świecie i postawę
solidarności wobec ludzi potrzebujących, w tym spotkania z gośćmi, zajęcia edukacyjne, happeningi),

· pomoc w organizacji wolontariatu m.in. na Białorusi, Ukrainie, Kubie, w Gruzji,

· pozyskiwanie funduszy na działania międzynarodowe,

· tłumaczenia,

· przygotowywanie artykułów i materiałów graficznych dotyczących podejmowanych inicjatyw.


Projekt „Solidarni. Rozwój wolontariatu narzędziem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego” jest współfinansowany
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.