Przygotowania do wolontariatu na Kubie

 

Na miejscu zamierzamy także rozpoznać najpilniejsze potrzeby poszkodowanych podczas huraganu, który we wrześniu b.r. nawiedził Wyspę i dokonał ogromnych zniszczeń szczególnie w jej środkowych regionach.

Kuba to ubogi kraj, w którym można wskazać wiele potrzeb. My chcielibyśmy odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z nich. Do wsparcia naszej inicjatywy zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny trudny los innych, mimo dzielącej odległości.
Pomóc można wpłacając dowolną kwotę pieniędzy na konto:

36 1240 1503 1111 0010 1529 8952
Stowarzyszenie Solidarności Globalnej
ul. Niepodległości 13/34, 20-246 Lublin
Tytułem: darowizna na cele statutowe – wolontariat na Kubie

Zebrane środki przeznaczymy na organizację działań wolontariackich na Kubie oraz na pomoc ofiarom kataklizmu

Każda, nawet niewielka pomoc, liczy się - tylko razem możemy zrobić więcej!

Last Updated (Saturday, 11 November 2017 13:08)