MIASTECZKO INTEGRACYJNE - SPOTKANIA OTWARTE

 

„Miasteczko Integracyjne” to cykliczne wydarzenie organizowane przez Centrum Wolontariatu w Lublinie skierowane do uczniów szkół średnich, zawodowych i techników z województwa lubelskiego oraz przedstawicieli środowisk młodzieżowych zza granicy (m.in. z Gruzji, Ukrainy, Białorusi, Litwy). Ma ono na celu uwrażliwienie młodzieży na problemy i potrzeby współczesnego świata oraz kształtowanie postawy solidarności i poczucia odpowiedzialności w wymiarze lokalnym i globalnym. Dotychczas odbyły się cztery edycje tego niezwykłego wydarzenia: w 2011, 2014, 2015 i 2017 roku. Za każdym razem udawało się zgromadzić blisko 200 młodych ludzi.

Program Miasteczka Integracyjnego 2018 został skonstruowany w oparciu o wartości takie jak: wolność, solidarność, braterstwo, pokój. Składa się z warsztatów w mniejszych grupach, zajęć z edukacji międzykulturowe, które poprowadzą wolontariusze - obcokrajowcy działającej w ramach Centrum Wolontariatu Międzynarodowej Grupy OMNES GENTES, spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz popołudniowe i wieczorne wydarzenia artystyczne.

Spotkania z gośćmi oraz wydarzenia artystyczne mają charakter otwarty.

 

Last Updated (Saturday, 19 May 2018 14:38)