Nowe dzieła w Ianeti

 

Pomysłem kobiet jest, by na początku wyprodukowane pościele przekazać osobom biednym i starszym, w miarę nauki i rozwoju będą sprzedawać swoje wyroby i rozwijać przedsiębiorczość.
Podobna inicjatywa udała się kilka temu w gruzińskim obozie dla uchodźców w Shavshebi. O początkach szwalni Galiny można przeczytać tutaj - http://itinerarium.pl/2012/11/05/galina/

Dziś szwalnia funkcjonuje bardzo dobrze dając miejsce pracy wielu kobietom. Pracownie krawieckie w Ianeti są kolejnym dziełem solidarności z Gruzją.

W 2018 roku Stowarzyszenie Solidarności Globalnej podjęło szereg działań w celu celebracji naszej wolności w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególnie bliskie są nam rejony gdzie wolność i niepodległość nie są w pełni uznawane jak Kuba, Ukraina czy tak jak w Gruzji do dziś odczuwane są skutki niedawnych wojen.

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości warto wspomnieć słowa św. Jana Pawła II z homilii wygłoszonej w Sopocie 5 czerwca 1999 r.: (…) „nie ma wolności bez solidarności”. Dzisiaj wypada powiedzieć: „nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego.