Sprawozdania

2017

sprawozdanie merytoryczne za rok 201 7

sprawozdanie finansowe za rok 2017


2016

sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

sprawozdanie finansowe za rok 2016

 

2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Bilans za rok 2015

 

2014

S prawozdanie merytoryczne za rok 2014

Bilans za rok 2014

 

2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Bilans za rok 2013

Informacja dodatkowa zrobienia bilansu za rok 2013

 

2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012


Bilans za rok 2012